Scroll Top

Over Voûte arbeidsrecht

Voûte arbeidsrecht is medio 2014 door Jacobijn Voûte opgericht. Expertise en ervaring werd opgedaan bij Loyens & Loeff in Rotterdam en in toezichthoudende functies. Arbeid staat centraal van begin (arbeidsovereenkomst) tot einde (beëindiging arbeidsverhouding) en alles wat daar tussen zit.

Voor wie

Bedrijven

Voûte arbeidsrecht werkt voor grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, maar ook voor organisaties zonder winstoogmerk. Ook vertegenwoordigt Voûte arbeidsrecht ondernemingsraden en andere belangenorganisaties.

Particulieren

CEO’s, CFO’s, COO’s, directeuren, bestuurders (statutair directeuren), hoger management en andere particulieren worden door Voûte Arbeidsrecht geadviseerd.

Jacobijn Voûte

Loopbaan

Jacobijn Voûte is sinds 1991 advocaat en heeft zich vanaf 1993 gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij begon haar loopbaan in 1991 bij het Rotterdamse kantoor van Loeff Claeys Verbeke, welk kantoor in 2000 verder ging als Loyens & Loeff. Jacobijn Voûte heeft ervaring opgedaan in het collectieve en individuele ontslagrecht, reorganisaties, herstructureringen, arbeidsrechtelijk ondernemingsrecht (fusies en overnames), medezeggenschap, beoordeling en beloningsvraagstukken, cao-recht en zieke werknemers. Zowel nationaal als internationaal (onder meer via het Ius Laboris netwerk) deed zij ervaring op.

Nevenfuncties

Jacobijn Voûte is lid (vicevoorzitter) van de raad van toezicht van het Nationaal Onderwijsmuseum, gevestigd te Dordrecht en lid van de raad van toezicht (voorzitter) van de Stichting Kinderopvang Kralingen te Rotterdam. Tot medio 2013 was zij bestuurslid (voorzitter) van de Vereniging De Kralingsche School.

Jacobijn Voûte is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) en de Rotterdamse Mediators Associatie (RMA).

Jacobijn Voûte is advocaat-trainer bij de Beroepsopleiding Advocaten en is geregistreerd gespreksleider voor intervisiebegeleiding van advocaten.

De registratie rechtsgebieden register van Jacobijn Voûte is arbeidsrecht. Deze registratie verplicht Jacobijn Voûte elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.