Scroll Top

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst

Voûte arbeidsrecht stelt arbeidsovereenkomsten voor u op en past deze, bijvoorbeeld indien wetgeving dat vraagt, aan. Ligt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de hand, of juist een onbepaalde tijd contract. Wat is wettelijk mogelijk en wat past het beste bij uw organisatie. Is een non-concurrentiebeding of een relatiebeding voor de bescherming van de belangen van uw onderneming de juiste keuze.

Ontslag

De werksituatie binnen uw organisatie, samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten en ontslag vragen om een slagvaardige aanpak en de juiste keuzes en stappen in een vroegtijdig stadium. Een goede strategie, de juiste acties en toonzetting geeft voor alle betrokkenen het beste resultaat. Hoe moet een personeelsdossier er uit zien voor een succesvol ontslag. Wat zijn de kosten en waar is uw medewerker het meest bij gebaat. Is de situatie zo ernstig dat een ontslag op staande voet moet worden overwogen en wat te doen bij regelmatig ziekteverzuim. Voor deze vragen biedt Voûte arbeidsrecht een oplossing op maat.

Reorganisatie

Komt uw bedrijf in een situatie van reorganisatie of herstructurering, dan assisteert Voûte arbeidsrecht u met de processen waar u mee te maken krijgt. Het adviestraject met de ondernemingsraad, onderhandelingen met vakorganisaties over een sociaal plan, het voordragen voor ontslag van de juiste medewerkers (afspiegelingsbeginsel) en de keuze voor de ontslagroute (UWV of kantonrechter) etc.

Ondernemingsraad

De rol van de ondernemingsraad binnen uw organisatie kan belangrijk zijn. Voûte arbeidsrecht is ervaren in alles wat te maken heeft met het adviesrecht en het instemmingsrecht, de twee belangrijkste rechten van een ondernemingsraad. Voûte arbeidsrecht begeleidt ondernemers en ondernemingsraden. Van de tijdige juridische en praktische advisering tot het voeren van een procedure bij de Ondernemingskamer, de Bedrijfscommissie of de Kantonrechter. Over andere zaken die voortvloeien uit de Wet op de Ondernemingsraden, zoals het organiseren van OR-verkiezingen, mag een OR-lid worden ontslagen en wat gebeurt er met een OR-lid dat de geheimhoudingsplicht schendt, adviseert Voûte arbeidsrecht ook.

Kerncompetenties

Kerncompetenties van Voûte arbeidsrecht liggen op het gebied van:

 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslag(recht); individueel en collectief
 • Bestuurders, directeuren, (hoger) management en expats
 • Reorganisaties, herstructureringen en optimalisatie processen
 • Arbeidsrechtelijke aspecten van transacties, o.a. fusies, overnames, in- en outsourcing, overgang van onderneming
 • Medezeggenschap
 • Internationale arbeidsverhoudingen
 • In- en uitlening van personeel
 • Flexibele arbeid
 • Zieke werknemers
 • Managementovereenkomsten en consultancy overeenkomsten
 • Cao vraagstukken
 • Beperkende bedingen, o.a. non-concurrentiebeding en relatiebeding